Aflossen op hypotheek

Er zijn globaal gezien 2 verschillende hypotheekvormen. Bij de ene vorm lost u wel af en bij de andere niet. Aflossen heeft voor- en nadelen.

De voor- en nadelen van aflossen op uw hypotheek

Het grote voordeel van aflossen is dat u vermogen opbouwt. Dit vermogen zit na aflossing in het huis en is daarmee belastingvrij.

Het nadeel van aflossen is dat u een hogere maandlast hebt. U betaalt niet alleen rente, maar ook aflossing op premie. Na volledige aflossing kunt u niet vrijelijk over uw geld beschikken. Het geld zit namelijk in het huis.

Hypotheekvormen en aflossen

Er zijn hypotheekvormen waarbij u in principe niet verplicht hoeft af te lossen. U betaalt dan alleen rente. De aflossing wordt tot een later tijdstip uitgesteld. De bekendste voorbeeld is de aflossingsvrije hypotheek.

U kunt een hypotheek ook pas aan het eind van de looptijd aflossen. Door vermogen op te bouwen kan uiteindelijk de hypotheek worden afgelost. Bij sommige hypotheekvormen kan de aflossing niet gegarandeerd worden omdat er met het geld wordt belegd. Pas wanneer de behaalde rendementen bekend zijn, kan gekeken worden of de hypotheek volledig kan worden afgelost. Het risico bestaat dat de belegginsgresultaten tegenvallen en dat er niet genoeg geld is om de hele hypotheek af te lossen. Je blijft dan met een restschuld. Het is ook mogelijk om hypotheekvormen te combineren.

Aflossen op hypotheek? Laat De Hypotheekadvieswijzer u adviseren.