Regeerakkoord Rutte III: gevolgen voor huizenbezitters

Regeerakkoord Rutte III: gevolgen voor huizenbezitters

Op 10 oktober was het dan eindelijk zover: de vier onderhandelende partijen zijn tot een akkoord gekomen en presenteerden hun plannen voor de komende jaren. Die houden onder meer maatregelen in voor huizenbezitters. Wat verandert er?

Hypotheekrenteaftrek
Tot 2013 kon u het bedrag dat u aan hypotheekrente betaalde, volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dat leverde een mooi belastingvoordeel op, maar kostte de schatkist ook veel geld. Omdat het land in 2012 in economische nood verkeerde, werd besloten de maximale aftrek met een half procent per jaar te verlagen van 52% naar 38% in 2041. In 2018 komt het percentage uit op 49,5%.

Wat verandert er?
In plaats van met 0,5% gaat de maximale hypotheekrenteaftrek vanaf 2019 met 3% per jaar omlaag tot 37% in 2022. Voor inkomens in de hoogste belastingschijf is dat een flinke financiële tegenvaller.

Eigen woning forfait.
De overheid beschouwt de eigen woning als een bron van inkomsten. Daarom moet u een bepaald bedrag (voor de meeste woningen 0,75% van de WOZ-waarde) bij uw inkomen optellen en daarover belasting betalen. Maar het voordeel van de hypotheekrenteaftrek tegenover het nadeel van het eigen woning forfait leidt tot een dilemma. Want wie zijn hypotheek helemaal heeft afgelost, profiteert immers niet van de hypotheekrenteaftrek, maar moet wel belasting over de woning betalen. De hypotheek aflossen is daardoor onvoordelig. Daarom werd in 2004 de Wet Hillen geïntroduceerd. Het eigen woning forfait gold niet langer voor huizenbezitters die de hypotheek (vrijwel) helemaal hebben afgelost.

Wat verandert er?
De Wet Hillen wordt in het nieuwe regeerakkoord stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. Ook huizenbezitters zonder of met een heel kleine hypotheek gaan dus belasting betalen over de eigen woning. De pijn wordt verzacht doordat het tarief naar 0,60% van de WOZ-waarde gaat.

Maximale hypotheekbedrag
Jonge kopers kunnen het bijna niet geloven, maar een jaar of wat geleden mocht de maximale hypotheek nog 125% van de woningwaarde bedragen. Dit werd in 2013 teruggebracht tot 105% en in de periode daarna ging daar steeds 1% per jaar vanaf. In 2018 mogen kopers nog maximaal 100% van de taxatiewaarde lenen. De bijkomende kosten betalen ze zelf.

Wat verandert er?
Niets. Door de afbouw hebben starters het al moeilijk genoeg op de woningmarkt. Om het hen niet nog lastiger te maken, gaat het maximale hypotheekbedrag niet verder omlaag.