Krijgt u volgend jaar een hogere hypotheek?

Krijgt u volgend jaar een hogere hypotheek?

Geldverstrekkers zijn verplicht zich bij het bepalen van uw hypotheekbedrag te baseren op de leennormen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Omdat de lonen volgend jaar stijgen, kunnen sommige huizenkopers een hogere hypotheek krijgen.
Welk percentage van het inkomen is aanvaardbaar als hypotheeklast? Dat bepalen banken aan de hand van de financieringslastpercentages die het Nibud ieder jaar opnieuw voor verschillende inkomensgroepen vaststelt. Bij de berekening kijkt het instituut onder andere naar de koopkracht en de hypotheekrente. Omdat die twee factoren naar verwachting amper veranderen, blijft ook het financieringslastpercentage redelijk stabiel. Toch kunnen sommige huizenzoekers een hogere hypotheek krijgen.

Hoger loon en twee inkomens
Naar verwachting gaan de lonen volgend jaar omhoog en daarvan zullen inkomens vanaf 45.000 euro per jaar profiteren: zij kunnen meer lenen voor de aanschaf van een woning. Bovendien mag bij tweeverdieners het tweede inkomen voor 70 procent meetellen, dit jaar is dat nog 60 procent. Ook voor deze groep gaat daardoor het maximum hypotheekbedrag omhoog.

Tot 25.000 euro meer bij energiezuinige woning
Het was al zo dat u voor een zeer energiezuinige woning een hogere hypotheek kunt krijgen. Maar de definitie voor de meest energiezuinige huizen is nu verbreed. Voor woningen met een energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) onder de 0 kunt u daardoor ook 25.000 euro extra lenen. Heeft u een andere energiezuinige woning op het oog, bijvoorbeeld voormalig A++-woning of wilt u in uw nieuwe woning energiebesparende maatregelen treffen? Dan kunt u vaak een tot 9.000 euro hogere hypotheek krijgen.

Meer of minder hypotheek?
Als u in een inkomensgroep vanaf 45.000 euro valt, als u tweeverdieners bent of als u een energiezuinige woning koopt, zijn uw hypotheekmogelijkheden volgend jaar dus gunstiger. Voor andere groepen is de maximale hypotheek in 2018 ongeveer gelijk aan die van dit jaar. Stijgt uw inkomen niet, dan kan de maximale hypotheek volgend jaar zelfs iets lager uitvallen. Door de inflatie bent u namelijk meer kwijt aan levensonderhoud, waardoor er minder ruimte is voor de woonuitgaven.

Uw mogelijkheden in 2018
Wilt u weten wat uw hypotheekmogelijkheden voor volgend jaar zijn? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij rekenen uw maximale hypotheek uit en laten u zien wat er aan uw woonlasten verandert ten opzichte van uw huidige situatie. En uiteraard adviseren wij u over een toekomstbestendige hypotheek.