Nu een huis kopen of later?

Nu een huis kopen of later?
De huizenprijzen stijgen op dit moment flink. In bepaalde regio’s is zelfs weer sprake van oververhitting. Wat betekent die ontwikkeling? Moet u snel mogelijk een huis kopen of kunt u beter wachten?

Zijn woningen straks helemaal onbetaalbaar en moet u daarom nu snel gaan kopen? Of gaan de prijzen straks weer dalen omdat er misschien weer een economische crisis komt? Het eerlijke antwoord is: dat weet niemand. Maar heel globaal gesproken is er wel iets over te zeggen. De economie draait op dit moment prima en de werkgelegenheid groeit. Daardoor zijn meer mensen in staat een woning te kopen en dat heeft een prijsopdrijvend effect. Maar economen zien de groei ook al wat afvlakken. Dat betekent niet dat huizenprijzen gaan dalen, maar wel dat ze op een gegeven moment wat minder hard zullen stijgen. Ongetwijfeld komt er ooit weer een economische crisis. Maar hoe diep die is en wat de impact is op de huizenmarkt, is onzeker. Wel zijn door nieuwe hypotheekregels huizenbezitters minder kwetsbaar geworden voor economische tegenwind.

Druk op de woningmarkt blijft
Voor de lange termijn (20 jaar) is de verwachting dat huizenprijzen blijven stijgen. De vraag naar huizen blijft namelijk de komende decennia groter dan het aanbod. Nu al is er een tekort van zo’n 200.000 huizen. Door de groei van de bevolking en een steeds groter aandeel alleenwonenden zijn er bovendien nog eens honderdduizenden extra nieuwe woningen nodig. De bouwproductie neemt op dit moment wel toe, maar het duurt nog tientallen jaren voordat vraag en aanbod in evenwicht zijn. En de rente? Die beweegt zich al 30 jaar in één richting: naar beneden. Het percentage kan wel weer wat stijgen, maar de algemene verwachting is dat de rente relatief laag blijft. Door een grote vraag naar woningen, een aanbod dat achterblijft en een lage rente, blijft de druk op de woningmarkt groot en zullen prijzen naar verwachting blijven stijgen. Door heel ingrijpende gebeurtenissen als oorlog en natuurrampen kan dat beeld wel totaal anders worden.

Andere redenen om een huis te kopen
Het heeft weinig zin om de aanschaf van een woning af te laten hangen van prijsontwikkelingen in de toekomst. Wij gaan liever met u in gesprek over andere goede redenen om een huis te kopen. Prettig wonen in een wijk naar uw keuze, uw huis naar eigen smaak verbouwen, grip houden op uw maandlasten en aan het eind van de looptijd hypotheekvrij zijn. Als uw huis tegen die tijd meer waard is geworden, is dat mooi meegenomen.
Wilt u een huis kopen? Neem dan contact op met ons kantoor en bespreek met ons uw mogelijkheden en uw wensen. Wij informeren u over de financiële en juridische gevolgen en adviseren u over een passende hypotheek.