Einde renteperiode in zicht? Laat u adviseren.

Einde renteperiode in zicht? Laat u adviseren.
Uw hypotheekrente staat voor een bepaalde periode vast. Aan het eind daarvan krijgt u een nieuw rentevoorstel van uw bank voor de komende jaren. Gewoon maar akkoord gaan? Nee. Bespreek met ons of u bij een andere aanbieder beter af bent.
Uw geldverstrekker moet u drie maanden van tevoren laten weten dat uw rentevaste periode afloopt. Meestal krijgt u dan ook meteen een nieuw rentevoorstel. De nieuwe hypotheekrente is onder meer afhankelijk van de rentestand van dat moment. Ook kijkt de geldverstrekker naar de verhouding tussen de waarde van uw woning en de hoogte van uw hypotheek.

Concurrerende aanbiedingen
Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat 58% van de huizenbezitters daar zonder meer akkoord mee gaat. En u? Tekent ook u bij het kruisje, zonder verder onderzoek te doen? Dat is jammer, want misschien bent u beter uit bij een andere geldverstrekker. Volgens VEH kunnen huiseigenaren gemiddeld een 0,3% lagere hypotheekrente krijgen voor een rentevaste periode van 10 jaar. Bij 20 jaar is het verschil zelfs 0,7%. Dat scheelt honderden euro’s per jaar aan hypotheeklasten en duizenden euro’s gerekend over de hele rentevaste periode. Dat bedrag kunt u ook besteden aan de aflossing van uw (aflossingsvrije) hypotheek. Of u spekt er uw pensioenpot mee.

Vraag om advies
Van de mensen die wél nadachten over het rentevoorstel van de bank, stapte bijna 40% naar hun hypotheekadviseur om te bespreken wat de mogelijkheden waren. Wij adviseren u om hetzelfde te doen. Wij zoeken uit of er een geldverstrekker is die een beter voorstel voor u heeft dan uw huidige bank. We gaan bovendien na of u daar geaccepteerd kunt worden en of de baten van de overstap opwegen tegen de kosten. En natuurlijk bespreken we met u voor hoe lang u de hypotheekrente dit keer vastzet en of er misschien andere aanpassingen gewenst zijn. Zo kunnen wij voor een aflossingsvrije hypotheek samen met u een aflosschema opstellen. U kunt dan de komende jaren uw hypotheekschuld verlagen of zelfs helemaal wegwerken.
Komt het eind van de renteperiode van uw hypotheek in zicht? Teken niet bij het kruisje, maar neem contact op met ons kantoor voor advies.