Nationale Hypotheekgarantie

Nationale Hypotheekgarantie is een mooi systeem om banken en huiseigenaren te beschermen tegen financiële risico’s. Om ervoor in aanmerking te komen, mogen de aanschafkosten niet boven een bepaalde grens uitkomen. Die grens gaat volgend jaar omhoog.
Een huis kopen is een van de belangrijkste financiële beslissingen in uw leven. Omdat het om veel geld gaat, moet risicovol gedrag voorkomen worden. De geldverstrekker houdt zich daarom aan bepaalde regels die onder meer bepalen welk hypotheekbedrag verantwoord is, gelet op uw (toekomstige) inkomsten. Daarnaast helpt de hypotheekrenteaftrek om de maandlasten betaalbaar te houden. En ten slotte is er de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) dat bedoeld is om problemen – zowel voor de bank als voor u – op te lossen.

Verantwoorde en betaalbare hypotheek
NHG fungeert als vangnet wanneer u door veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Denk aan het beëindigen van uw relatie, arbeidsongeschikt of werkloos raken of het overlijden van uw partner. U kunt dan financieel zo geraakt worden dat u in de problemen komt met uw hypotheek. NHG denkt in zulke situaties met u mee en kijkt samen met uw hypotheekverstrekker of u geholpen kunt worden. Blijkt dat verkoop uiteindelijk de enige optie is, dan moet u de hypotheek in één keer aflossen. Maar als de opbrengst van uw woning lager is dan de uitstaande hypotheek, heeft u een restschuld. Met NHG kan deze restschuld kwijtgescholden worden.

Lagere hypotheekrente
U betaalt voor NHG een eenmalig een premie van 1% over de totale lening. Deze premie is aftrekbaar voor de belasting. Bovendien rekenen banken voor een NHG-hypotheek een lagere rente, omdat ze meer zekerheid hebben dat de hypotheek wordt afgelost. U heeft uw kosten daardoor snel terugverdiend.

NHG-grens omhoog
Om voor NHG in aanmerking te komen, mogen de aanschafkosten van uw woning niet boven een bepaalde grens uitkomen. Die grens staat nu op 265.000 euro, maar gaat per 1 januari 2019 naar 290.000 euro. Uw hypotheek mag niet hoger zijn dan de waarde van uw woning. Maar als u energiebesparende maatregelengaat treffen in uw woning, mag de NHG-hypotheek 106% van de woningwaarde bedragen, maximaal dus 307.400 euro.

Koopplannen uitstellen?
Zoekt u een woning in de prijsklasse tussen 265.000 en 290.000 euro? Dan kan de stijging van de NHG-grens een reden zijn om uw koopplannen over de jaarwisseling heen te tillen. Maar of u de koop uitstelt of niet, wij helpen u een verantwoorde hypotheek af te sluiten. Neem contact op met ons kantoor voor een goed gesprek over uw hypotheek.

Financiële zorgen kunnen leiden tot stress en slapeloze nachten.

Financiële zorgen kunnen leiden tot stress en slapeloze nachten. Toch vinden veel Nederlanders het beschamend om over hun geldproblemen te praten. Maar een oplossing is vaak wel te bereiken met een goed gesprek.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft soms, vaak of zelfs constant zorgen over geld, blijkt uit een recent onderzoek. De zorgen hebben betrekking op het niet kunnen betalen van:
1. leuke uitjes en vrijetijdsbesteding (43%)
2. zorgkosten (33%)
3. boodschappen, gas/water/licht en abonnementen (30%)
4. huur of hypotheek (28%)
5. creditcarduitgaven (16%)

Schaamte. Vooral 60-plussers bespreken hun geldzorgen liever niet met anderen, jongeren zijn daar wat gemakkelijker in. Geldzorgen worden verzwegen uit schaamte of omdat men bang is dat er anders naar hen gekeken wordt. Maar financiële zorgen hebben wel een behoorlijke impact op het dagelijkse leven omdat ze leiden tot slaapproblemen, slechtere concentratie en meer ruzie. Wie zijn zorgen wel deelt doet dat dan ook vooral om geholpen te worden, zijn hart te kunnen luchten, beter begrepen te worden en zich gesteund te voelen.

Zorgen voorkomen. U kunt financiële zorgen voor zijn door met beleid met uw geld om te gaan. Bijvoorbeeld door te sparen voor bepaalde uitgaven, een buffer te maken om tegenvallers op te vangen of door te besparen op uw uitgaven. Prima methoden, waarbij wij u bovendien van dienst kunnen zijn. U hoeft niet alleen te worstelen, maar kunt met ons professionele advies misschien betere resultaten bereiken.

Sparen. Heeft u toekomstwensen waaraan een prijskaartje hangt? Dan kunt u het beste op tijd gaan sparen. Of het nu gaat om een wereldreis, een nieuwe auto, een verbouwing of een bruiloftsfeest, wij helpen u om een goede spaarmethode te vinden.
Financiële buffer. Voor onverwachte uitgaven kunt u het beste een financiële buffer aanleggen. Hoe groot die moet zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Heeft u een gezin, een eigen woning en een auto, dan moet u met meer onverwachte uitgaven rekening houden en dus meer geld achter de hand houden. Op de website van voorlichtingsinstituut Nibud kunt u uitrekenen wat voor u een goede financiële reserve zou zijn.

Besparingen realiseren. Besparingen kunt u vaak realiseren op energiecontracten en (telefoon)abonnementen. Ook kunt u misschien met uw verzekeringen of uw hypotheek voordeliger uit zijn. Voor advies daarover kunt u bij ons aankloppen.
Voorkom geldzorgen en neem contact op met ons kantoor om te bespreken hoe u kunt sparen of hoe u kunt bezuinigen op financiële producten.

Nu een huis kopen of later?

Nu een huis kopen of later?
De huizenprijzen stijgen op dit moment flink. In bepaalde regio’s is zelfs weer sprake van oververhitting. Wat betekent die ontwikkeling? Moet u snel mogelijk een huis kopen of kunt u beter wachten?

Zijn woningen straks helemaal onbetaalbaar en moet u daarom nu snel gaan kopen? Of gaan de prijzen straks weer dalen omdat er misschien weer een economische crisis komt? Het eerlijke antwoord is: dat weet niemand. Maar heel globaal gesproken is er wel iets over te zeggen. De economie draait op dit moment prima en de werkgelegenheid groeit. Daardoor zijn meer mensen in staat een woning te kopen en dat heeft een prijsopdrijvend effect. Maar economen zien de groei ook al wat afvlakken. Dat betekent niet dat huizenprijzen gaan dalen, maar wel dat ze op een gegeven moment wat minder hard zullen stijgen. Ongetwijfeld komt er ooit weer een economische crisis. Maar hoe diep die is en wat de impact is op de huizenmarkt, is onzeker. Wel zijn door nieuwe hypotheekregels huizenbezitters minder kwetsbaar geworden voor economische tegenwind.

Druk op de woningmarkt blijft
Voor de lange termijn (20 jaar) is de verwachting dat huizenprijzen blijven stijgen. De vraag naar huizen blijft namelijk de komende decennia groter dan het aanbod. Nu al is er een tekort van zo’n 200.000 huizen. Door de groei van de bevolking en een steeds groter aandeel alleenwonenden zijn er bovendien nog eens honderdduizenden extra nieuwe woningen nodig. De bouwproductie neemt op dit moment wel toe, maar het duurt nog tientallen jaren voordat vraag en aanbod in evenwicht zijn. En de rente? Die beweegt zich al 30 jaar in één richting: naar beneden. Het percentage kan wel weer wat stijgen, maar de algemene verwachting is dat de rente relatief laag blijft. Door een grote vraag naar woningen, een aanbod dat achterblijft en een lage rente, blijft de druk op de woningmarkt groot en zullen prijzen naar verwachting blijven stijgen. Door heel ingrijpende gebeurtenissen als oorlog en natuurrampen kan dat beeld wel totaal anders worden.

Andere redenen om een huis te kopen
Het heeft weinig zin om de aanschaf van een woning af te laten hangen van prijsontwikkelingen in de toekomst. Wij gaan liever met u in gesprek over andere goede redenen om een huis te kopen. Prettig wonen in een wijk naar uw keuze, uw huis naar eigen smaak verbouwen, grip houden op uw maandlasten en aan het eind van de looptijd hypotheekvrij zijn. Als uw huis tegen die tijd meer waard is geworden, is dat mooi meegenomen.
Wilt u een huis kopen? Neem dan contact op met ons kantoor en bespreek met ons uw mogelijkheden en uw wensen. Wij informeren u over de financiële en juridische gevolgen en adviseren u over een passende hypotheek.

Huizenbezitters met verhuisplannen twijfelen.

Huizenbezitters met verhuisplannen twijfelen.
De druk op de woningmarkt is zo groot, dat niet alleen nieuwkomers moeilijk een geschikte woning kunnen vinden, maar ook doorstromers. Het huis verkopen is misschien snel gebeurd, maar vindt u op tijd een nieuw onderkomen?

In het derde kwartaal van dit jaar hebben NVM-makelaars bijna 12% minder woningen verkocht. Dat komt vooral doordat het woningaanbod in een jaar tijd sterk gedaald is, namelijk met ruim 30%. Maar de vraag naar koopwoningen is onverminderd groot. Door de disbalans in vraag en aanbod, wordt de woningmarkt steeds krapper. Een potentiële koper had het afgelopen kwartaal slechts keuze uit 3,7 woningen. En de gemiddelde woningprijs is gestegen tot een recordniveau van 292.000 euro.

Probleem voor starters en doorstromers.
De krapte op de woningmarkt is lastig voor starters die met dergelijke hoge vraagprijzen geen hypotheek kunnen krijgen. Als u al een koophuis heeft (met overwaarde), is de betaalbaarheid van een nieuwe woning misschien geen probleem. Maar waar vindt u met het beperkte aanbod zo snel een andere geschikte woning? Veel huiseigenaren dubben daarom. Eerst de oude woning verkopen en dan op zoek gaan naar een nieuw huis? Of juist eerst kopen en dan verkopen?

Eerst verkopen.
Als u eerst uw huis verkoopt, loopt u het risico dat u niet op tijd een nieuwe woning heeft kunnen kopen en dat u tijdelijk iets moet huren. Maar een huurhuis is niet zomaar gevonden. Bovendien moet u dan twee keer verhuizen. Ook kunnen er gevolgen zijn voor uw hypotheek. Voor doorstromers gelden namelijk speciale hypotheekregels. Als u nu een aflossingsvrije hypotheek heeft, mag uw nieuwe hypotheek ook voor 50% aflossingsvrij zijn. Die regeling kan vervallen als u niet snel genoeg een nieuwe woning aanschaft. U moet dan net als de starters de hele hypotheek aflossen. Ook kan het zijn dat u uw oude (lage) rente niet meer kunt meenemen naar de nieuwe hypotheek. Maar eerst verkopen heeft ook een groot voordeel. U heeft meer zekerheid omdat u weet hoeveel winst u heeft gemaakt. Als u weet voor welke hypotheek u in aanmerking komt, kunt u in een specifieke prijsklasse gaan zoeken. Door uw woning eerst te verkopen, voorkomt u bovendien dubbele woonlasten.

Eerst kopen.
Gaat u eerst een nieuwe woning kopen, dan is er een risico dat u uw oude woning niet op tijd verkoopt. U heeft dan twee woningen en betaalt dus dubbel. Geldverstrekkers willen vaak zekerheid dat u die dubbele lasten kunt betalen, voordat zij u een nieuwe hypotheek verstrekken. Wel kunt u misschien een overbruggingskrediet krijgen om de dubbele woonlasten te kunnen betalen. U mag geruime tijd de hypotheekrente voor beide woningen aftrekken. Het voordeel als u eerst een huis koopt is dat u zeker weet dat u kunt verhuizen en ook alle tijd heeft om uw nieuwe woning op te knappen.
Heeft u verkoopplannen en wilt u weten wat uw hypotheekmogelijkheden zijn? Neem dan contact op met ons kantoor.

Einde renteperiode in zicht? Laat u adviseren.

Einde renteperiode in zicht? Laat u adviseren.
Uw hypotheekrente staat voor een bepaalde periode vast. Aan het eind daarvan krijgt u een nieuw rentevoorstel van uw bank voor de komende jaren. Gewoon maar akkoord gaan? Nee. Bespreek met ons of u bij een andere aanbieder beter af bent.
Uw geldverstrekker moet u drie maanden van tevoren laten weten dat uw rentevaste periode afloopt. Meestal krijgt u dan ook meteen een nieuw rentevoorstel. De nieuwe hypotheekrente is onder meer afhankelijk van de rentestand van dat moment. Ook kijkt de geldverstrekker naar de verhouding tussen de waarde van uw woning en de hoogte van uw hypotheek.

Concurrerende aanbiedingen
Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat 58% van de huizenbezitters daar zonder meer akkoord mee gaat. En u? Tekent ook u bij het kruisje, zonder verder onderzoek te doen? Dat is jammer, want misschien bent u beter uit bij een andere geldverstrekker. Volgens VEH kunnen huiseigenaren gemiddeld een 0,3% lagere hypotheekrente krijgen voor een rentevaste periode van 10 jaar. Bij 20 jaar is het verschil zelfs 0,7%. Dat scheelt honderden euro’s per jaar aan hypotheeklasten en duizenden euro’s gerekend over de hele rentevaste periode. Dat bedrag kunt u ook besteden aan de aflossing van uw (aflossingsvrije) hypotheek. Of u spekt er uw pensioenpot mee.

Vraag om advies
Van de mensen die wél nadachten over het rentevoorstel van de bank, stapte bijna 40% naar hun hypotheekadviseur om te bespreken wat de mogelijkheden waren. Wij adviseren u om hetzelfde te doen. Wij zoeken uit of er een geldverstrekker is die een beter voorstel voor u heeft dan uw huidige bank. We gaan bovendien na of u daar geaccepteerd kunt worden en of de baten van de overstap opwegen tegen de kosten. En natuurlijk bespreken we met u voor hoe lang u de hypotheekrente dit keer vastzet en of er misschien andere aanpassingen gewenst zijn. Zo kunnen wij voor een aflossingsvrije hypotheek samen met u een aflosschema opstellen. U kunt dan de komende jaren uw hypotheekschuld verlagen of zelfs helemaal wegwerken.
Komt het eind van de renteperiode van uw hypotheek in zicht? Teken niet bij het kruisje, maar neem contact op met ons kantoor voor advies.

Kansen voor starters op de woningmarkt

Kansen voor starters op de woningmarkt

Het aandeel starters op de koopwoningmarkt is in het vierde kwartaal van 2017 op een dieptepunt beland. Slechts 23 procent van de huizenkopers was starter. Is de zoektocht voor wie zijn eerste koopwoning wil echt hopeloos geworden?
Een eigen huis blijft voor veel huurders een diepgekoesterde wens. Belangrijkst argumenten: gelijkblijvende hypotheeklasten, geleidelijke waardevermeerdering van de woning en de vrijheid om het huis naar eigen inzichten te verbouwen. Door de huidige lage hypotheekrente zou ook u als starter zich een koopwoning moeten kunnen veroorloven. Maar het aanbod van geschikte woningen krimpt en de huizenprijzen gaan omhoog. Waar liggen voor u als starter nog de beste kansen?

1. Zoek op een andere locatie
De huizenprijzen stijgen niet overal even snel. Wonen in het centrum van een grote stad is voor veel starters een niet-haalbare droom geworden. Maar op andere, minder populaire plekken staan nog wel betaalbare huizen, ook in de Randstad. Breng daar eens een bezoekje en ga na of dat nog een acceptabele woonplaats voor u kan zijn.

2. Koop een opknapwoning
Het is lekker om direct de nieuwe woning te kunnen betrekken. Maar een goed onderhouden en recent opgeknapte woning is vaak duur. Heeft u de vaardigheden, de wil en de tijd om zelf te verbouwen? Opknapwoningen zijn vaak een stuk goedkoper. De verbouwingsplannen kunt u in de loop van een aantal jaren realiseren. U hoeft dus niet al het verbouwingsgeld direct achter de hand te hebben.

3. Kijk naar uw hypotheekmogelijkheden
Inkomen en vermogen bepalen grotendeels iemands hypotheekmogelijkheden. Maar starters hebben soms extra mogelijkheden om een financiering te krijgen. Een starterslening van de gemeente bijvoorbeeld, een schenking van uw ouders of een speciale hypotheek die rekening houdt met uw carrièreperspectief. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken wat in uw situatie haalbaar is.

4. Spaar en wacht
Niet voor alle jongeren is het aan te raden om nu een woning te kopen. Wilt u bijvoorbeeld gaan samenwonen in een flatje, maar heeft u ook een kinderwens? Dan staat u misschien al snel weer een verhuizing te wachten. U bent dan duur uit omdat u binnen korte tijd twee maal de kosten koper betaalt die met de woningaanschaf gemoeid zijn. Wacht daarom in dat geval. Bouw in de tussentijd een flink spaarbedrag op en zoek op een gegeven moment naar een gezinswoning waar u lang zult blijven wonen. Wij adviseren u over een spaarplan.

De hypotheek en de financiele toekomst

De Hypotheekadviseur kijkt in het algemeen te weinig naar financiële toekomst klant’
De Hypotheekadvieswijzer en Sikma Financiele Fiscale Planning wil dit graag wel met u doen.

De helft van de consumenten die een hypotheek hebben gesloten, vindt dat de adviseur in het aanvraagproces geen rekening heeft gehouden met de financiële toekomst van de klant. Dat concludeert Omniplan uit een onderzoek onder 1.035 Nederlanders. De overgrote meerderheid van die groep wil best al zijn financiële gegevens delen in ruil voor een beter advies.

Consumenten oriënteren zich vaak online voordat ze bij een adviseur aankloppen. Uit het onderzoek blijkt echter dat ook tijdens en na de hypotheekaanvraag steeds vaker internet wordt geraadpleegd door huizenbezitters. “Zo gaat driekwart van hen bij vragen over hun hypotheek eerst online op zoek naar antwoorden. De Nederlander is steeds beter geïnformeerd en verwacht mede daarom een sterk onderbouwd hypotheekadvies gebaseerd op het heden en de toekomst. Uit het onderzoek blijkt dat het denken vanuit de gehele Consumer Journey, onderbouwd met relevante financiële gegevens nog niet altijd plaatsvindt, terwijl de consument hier wel behoefte aan heeft.”

Data in ruil voor snelheid
Als dat leidt tot een betere en efficiëntere dienstverlening, wil 84% van de ondervraagden al zijn financiële gegevens delen met de adviseur. Dat komt volgens Omniplan vooral doordat de klant de hypotheekaanvraag sneller rond wil hebben: 85% vindt dat het traject korter moet kunnen dan het gemiddelde van drie tot zes weken.

Geen inzicht
Een op de vier ondervraagden maakt zich weleens zorgen over de status van zijn of haar hypotheek. Dat hangt ermee samen dat zij zelf geen duidelijk inzicht hebben in hun huidige financiële situatie, aldus Omniplan. “Om van toegevoegde waarde te blijven, is het belangrijk de klant dit te bieden, ook op het gebied van zijn hypotheek.” Bijna twee derde lost niet meer af dan verplicht is. Dat kan beter volgens het softwarebedrijf: “Met een beter overzicht van de huidige situatie kan je als consument veel beter inschatten of het – wanneer mogelijk – rendabel is om extra af te lossen, of te investeren in duurzame maatregelen.”

Onderzoek Nibud
Ook het Nibud heeft bij ruim 2.000 mensen onderzoek gedaan naar de financiële situatie van de Nederlanders. De meerderheid is niet klaar voor een financieel gezonde toekomst, concludeert het budgetinstituut. Zo zet 60% geen geld opzij voor zaken als een eigen woning, studie, arbeid, pensioen en zorg. Tegelijkertijd zegt 48% ongerust te zijn over zijn financiële toekomst. “Veel Nederlanders die zich financieel zouden kunnen voorbereiden op toekomstige uitgaven, doen dit dus in de praktijk niet.”

Eigen verantwoordelijkheid
Minder dan de helft van de respondenten voelt zichzelf het meest verantwoordelijk voor de financiële situatie na pensionering. Het Nibud vindt dat een zorgelijke ontwikkeling: “Zeker als mensen eerder met pensioen willen en nu de aow-leeftijd omhoog gaat, moeten mensen zich realiseren dat zelf vermogen opbouwen nodig is om dat mogelijk te maken.” Wie wel spaart, doet dat voor de studie van hun kinderen (46%), de aflossing van de hypotheek (34%) of een aanvulling op het pensioen (32%). De spaarpotjes voor toekomstige zorgkosten, bijscholing en werkloosheid blijven meestal leeg.

Het Nibud constateerde ook dat nog altijd 20% van de huizenbezitters denkt dat een aflossingsvrije hypotheek nooit hoeft te worden afgelost. Dertigers kunnen hun eigen verwachte aow-leeftijd redelijk inschatten: ze denken tot hun 69e te moeten werken, terwijl de verwachting nu op 71 jaar staat.